Sodelavci

Laboratorij za projektiranje in konstrukcijo tekstilij

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje

10/13/16

 

Home

 
 

   

Izr. prof. dr. Polona Dobnik Dubrovski je visokošolska učiteljica  za predmetno področje Tekstilna tehnologija. Njeno ožje raziskovalno in pedagoško področje zajema projektiranje in konstruiranje tekstilij za različna področja uporabe, tehnologijo tkanja, tehnologijo izdelave netkanih tekstilij ter kompozitov in inženirsko oblikovanje tkanin.

E-mail: polona.dubrovski@um.si

Prostor: J2-329

Telefon: 02 220 7942

Govorilne ure: TOR, 10.00 - 12.00

 

mag. Marta Abram-Zver je magistrirala s področja Konfekcijske tehnologije. V okviru delovanja Laboratorija za projektiranje in konstrukcijo tekstilij sodeluje na pedagoškem področju kot asistentka pri predmetu Konstrukcija tekstilij.

E-mail: marta.abram@um.si

Prostor: J2-2201

Telefon: 02 220 7950

Govorilne ure: SRE, 9.00 - 11.00

 

 

 

Franc Holer je tehniški sodelavec Laboratorija za projektiranje in konstrukcijo tekstilij.

E-mail: franc.holer@um.si

Prostor: J2-132

Telefon: 02 220 7943